Duszpasterstwo młodzieży dobrze wykonane dla dobra Kościoła (2023)

W moimostatni artykuł, argumentowałem, że rodzina — a nie pastorzy młodzieżowi — musi być na pierwszym miejscu, gdy Kościół stara się być uczniem i ewangelizować swoje dzieci. Chrześcijańscy ojcowie i matki muszą być powołani do tych duchowych obowiązków i celowo wyposażeni przez Kościół do ich wykonywania.

Można by jednak odnieść wrażenie, biorąc pod uwagę skupienie się na rodzinie w tym artykule, że rodzina biologiczna jest rodzajem atomistycznej jednostki, w jakiś sposób bardziej fundamentalnej i podstawowej niż rodzina kościelna. Innymi słowy, jedną z tendencji ludzi, którzy zdecydowanie zgadzają się z ideą skoncentrowaną na rodzinie, jest postrzeganie rodziny jako miejsca dla ich fundamentalnej tożsamości duchowej, podczas gdy kościół istnieje jedynie po to, by zapewnić pewne „duchowe narzędzia” podczas wykonywania prawdziwej pracy w domu. To nie jest właściwe rozumienie interakcji rodziny z kościołem. Podstawową i najbardziej podstawową „rodziną” wierzącego w Jezusa jest rodzina kościelna. Moja tożsamość jest dzieckiem Bożym przez Jezusa, nawet bardziej niż dzieckiem mojego ojca i matki. Rzeczywiście, wielu ludzi przychodzi do wiary jako dzieci w domach, w których ich rodzice nie znają Chrystusa. Ich najbardziej podstawową „rodziną” staje się kościół, rodzina Boża w Chrystusie. Argument przedstawiony w poprzednim artykule dotyczy prymatu rodziny chrześcijańskiejrolaw kształtowaniu, nauczaniu i szkoleniu dzieci, nawet jak te dzieciprzynależećrodzinie kościoła w znacznie bardziej fundamentalny i wieczny sposób.

Wierzę, że nawet jeśli w kontekście lokalnego kościoła ma miejsce wspaniałe, oparte na rodzinie uczniostwo i ewangelizacja, nadal istnieje ważne miejsce i cel dla programu duszpasterstwa młodzieży. Dobrze prowadzona duszpasterstwo młodzieży w kościele może i powinno przyczynić się do wypełnienia celu kościoła, jakim jest szkolenie i wysyłanie naśladowców Jezusa Chrystusa i sług Jego Kościoła przez całe życie.

Opis dobrze wykonanej duszpasterstwa młodzieżowego

Najpierw muszę wyjaśnić, co rozumiem przez duszpasterstwo młodzieżydobrze zrobione. Mam na myśli duszpasterstwo młodzieżowe, które jest:

(Video) IMPREZOWICZE O CHODZENIU DO KOŚCIOŁA

1. Skoncentrowany na słowie

Apostoł Paweł mówi swojemu praktykantowi Tymoteuszowi, że „święte pisma” — Słowo — „mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa” (2 Tym. 3:15). Służba młodzieżowa, która jest naprawdę skoncentrowana na Słowie, nie obejmuje po prostu nauczania Biblii w różnych punktach; jest również zdominowany i prowadzony przez Słowo Boże w każdym punkcie. Lepszym opisem niż skoncentrowany na Wordzie może być Word-przesiąknięty. Daleko nam do doskonałości w osiąganiu tego celu w naszej duszpasterstwie młodzieżowym w College Church. Jednak naszym celem jest, aby każdy aspekt naszej służby – spotkania w dużych grupach, studia w małych grupach, indywidualne relacje ucznia, krótkoterminowe wyjazdy misyjne itp. – był przeniknięty, prowadzony i prowadzony przez Słowo Boże . Tylko Słowo Boże może uczynić uczniów „mądrymi ku wybawieniu”. Krótko mówiąc, duszpasterstwo młodzieżowe skoncentrowane na Słowie ma jeden z głównych celów: wysyłać uczniów, którzy wierzą, czytają, studiują i kochają Słowo Boże.

2. Skoncentrowany na Kościele

Skoncentrowane na kościele duszpasterstwo młodzieżowe ma przywódców, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby przypomnieć uczniom (i sobie!), Że ich grupa młodzieżowa nie jest kościołem. Jest to służba – tak naprawdę grupa szkółki niedzielnej – która jest częścią lokalnego kościoła. Grupy młodzieżowe wpadają w kłopoty, gdy zaczynają żyć własnym życiem z innym celem lub planem niż szersze ciało kościelne. Dobrze prowadzona duszpasterstwo młodzieży zachęca do udziału w zbiorowych nabożeństwach, wyposaża uczniów do natychmiastowej służby w szerszym życiu kościoła i celowo przypomina uczniom, że nie będą w „grupie młodzieżowej” przez resztę życia.

3.Rodzinny

Jeśli prawdą jest, że zadanie bycia uczniem i ewangelizowania dzieci — od najwcześniejszych stadiów ludu Bożego — spoczywa najpierw na rodzicach, to dobrze prowadzona duszpasterstwo młodzieży wspiera, zachęca i wzmacnia pierwszorzędną rolę duszpasterską rodziny chrześcijańskiej w życie studentów. Oznacza to, że pastor młodzieżowy postrzega siebie jako stojącegoWe wsparciubogobojnych rodziców, niew przeciwieństwiedo nich. Istnieją oczywiście okoliczności, które mogą wymagać konfrontacji z rodzicami; z pewnością dochodzi do nadużyć władzy rodzicielskiej. Ale generalnie duszpasterze młodzieży stoją obok rodziców — współpracują z nimi, a nawet wyposażają ich, aby wzmocnić prawdy biblijne i ewangeliczne nauczane w domu. Pastor młodzieży, który postrzega siebie jedynie jako pastora „młodzieży”, nie trafił w sedno sprawy. Ktoś, kto dobrze prowadzi duszpasterstwo młodzieży, jest naprawdę duszpasterzem rodzin.

(Video) Młodzi pytają Kardynała Rysia - 100 pytań Oazowiczów I Oaza Rzymska 2023

Korzyści z dobrze prowadzonego duszpasterstwa młodzieżowego

Kiedy duszpasterstwo młodzieży jest dobrze prowadzone, ma wielką wartość dla życia lokalnego kościoła oraz dla trwającego całe życie uczniostwa i służby kościelnej uczniów-chrześcijan. Oto tylko kilka powodów.

1. Młodzi ludzie słyszą głosy.

Czy to się podoba chrześcijańskim rodzicom, czy nie, przychodzi taki moment, kiedy każdy młody człowiek zaczyna słuchać głosów innych niż jego. Nawet dzieci, które unikają sprośnych programów telewizyjnych i chodzą do chrześcijańskich szkół, zaczynają ulegać wpływom innych sposobów myślenia. Duszpasterstwo młodzieżowe, które uczy Biblii, angażuje się w kulturę w świetle ewangelii i tak, naraża uczniów na niektóreMłodszydorośli w kościele, którzy głęboko troszczą się o swoje dusze, mogą dodać wartościowe dodatkowe (czasami nawet „fajne”), prawdziwe głosy do swojego życia. Rodzice, znajdźcie inne głosy, którym ufacie — głosy, które wzmocnią wasze szkolenie biblijne i ewangeliczne. Twoje dzieci słyszą wiele innych!

2. Młodzi ludzie muszą nauczyć się usługiwać innym ewangelią.

Z pewnością istnieje wiele okazji do tego w kościołach, które nie mają programów duszpasterstwa młodzieży. Ale grupa rówieśników w tym samym wieku może zapewnić uczniom wspaniałą okazję do nauczenia się współdziałania jako „niezależni” duchowni i kobiety Kościoła w sposób, który przygotuje ich do życia w służbie lokalnego kościoła. Na przykład w ramach studium biblijnego w szkole średniej uczniowie mają okazję wziąć udział w dyskusji, dokładnie przestudiować fragment Pisma Świętego, a nawet nauczyć się prowadzić rozmowę z grupą swoich rówieśników. Duszpasterstwo młodzieżowe może i powinno stać się kontekstem dla formowania relacji uczniostwa jeden na jeden. Uczniowie zaczynają znajdować innych na tym samym etapie życia, z którymi mogą szczerze rozmawiać, modlić się, spowiadać i rozliczać. Duszpasterstwo młodzieży może zatem stać się swego rodzaju poligonem szkoleniowym dla służby, przywództwa i służby jako dorośli w kościele.

(Video) Powietrze już drga | WYD Lisbon 2023 | Official Polish Version

3. Młodzi zachęcają się nawzajem.

Grupa młodzieżowa, w najgorszym przypadku, może stać się ekskluzywnym klubem towarzyskim dla chrześcijańskich dzieci do zabawy, spotykania się z przyjaciółmi i grania w brudne gry. Jednak w najlepszym przypadku może to być miejsce bardzo potrzebnej wzajemnej zachęty duchowej, gdy chrześcijańscy uczniowie gromadzą się, aby zachęcać się nawzajem w ewangelii, starając się żyć dla Chrystusa w nękanych grzechem szkołach i trudnych sytuacjach domowych. Studenci często mają wspólne zainteresowania, a także wspólne zmagania; wiedzą, przez co przechodzą inni w ich sytuacji. Trudno jest żyć dla Jezusa w kontekście potańcówek, pełnych plotek korytarzy i piłkarskich szatni. Posługa kościelna dla uczniów oparta na wieku zapewnia wspaniałą okazję do wsparcia i zachęty ewangelii, pod warunkiem, że jest starannie prowadzona przez Słowo Boże.

4. Młodzi ludzie dorosną.

Kiedy duszpasterstwo młodzieży jest połączone z szerszym ciałem kościelnym i podlega mu, może stać się skutecznym mechanizmem wyposażania, szkolenia, a najlepiej wysyłania uczniów do służby i możliwości służby w kościele nawet w gimnazjum i liceum lata. Chociaż wciąż rozwijamy się w tej dziedzinie w naszej duszpasterstwie młodzieżowym, obecnie służymy jako główny punkt startowy dla uczniów, którzy służą w naszym kościele w duszpasterstwie osób niepełnosprawnych, duszpasterstwie muzycznym, zespole powitalnym, wakacyjnej szkole biblijnej, letnich programach informacyjnych i krótkoterminowych misjach. Kluczem tutaj jest oczywiście to, że duszpasterz młodzieży nigdy nie może być zbyt „zazdrosny” o swoich uczniów. Musi być zaangażowany w aktywne popychanie ich do służby i możliwości posługi, które dotyczą szerszego ciała kościoła. Te zajęcia, wraz z solidnym biblijnym nauczaniem i szkoleniem, przygotowują je do kochania Ciała Chrystusa i służenia mu, kiedy dorosną.

5. Młodzi ludzie dzielą się ewangelią.

Duszpasterstwo młodzieżowe często staje się niezwykle ważną — w istocie wyjątkową — drogą do świadectwa o ewangelii w naszych społecznościach. Nasi młodzi ludzie często wydają się przewodzić w ewangelizacji, nawet po prostu przyprowadzając przyjaciela do grupy młodzieżowej, aby wysłuchał nauk biblijnych. Uczniowie z niechrześcijańskich domów często po raz pierwszy słyszą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie na spotkaniach grup młodzieżowych. Po prostu częściej uczęszczają na grupę młodzieżową z przyjacielem niż na korporacyjne nabożeństwo samotnie. Chwalę Boga, że ​​nawet w naszej niedoskonałej służbie młodzieżowej uczniowie, którzy przyszli do Chrystusa pośród nas, robią coś bardzo ekscytującego: zanoszą ewangelię do swoich rodzin.

(Video) Pierwsze Diecezjalne Forum Muzyczne - Zaproszenie do ankiety

Videos

1. Transmisja LIVE mszy świętej z kościoła św. Jana w Gdańsku
(DuszpasterstwoŚrodowiskTwórczychArchidiecezjiGdańskiej)
2. Ksiądz z Osiedla szczerze o kobietach, aborcji i Kościele | SKRAWKI
(SKRAWKI)
3. (nie)WARTO ROZMAWIAĆ Z KSIĘDZEM | Duszpasterstwo w obliczu kryzysu Kościoła | ks. Józef Niżnik |#
(EWTN Polska)
4. Duszpasterze Młodzieży na Wielkanoc 2022
(Młodzi Archidiecezji Krakowskiej)
5. Fałszywe chrześcijaństwo. Jak szatan zatruwa Kościół? | Ks. Robert Skrzypczak
(Wydawnictwo Esprit)
6. XII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
(Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 25/07/2023

Views: 6537

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.